Dorin Cimil

Șef al Biroului

tel: 079455151

e-mail: docim@mail.ru

Contact

Pentru a trimite un e-mail completați următoarele secțiuni.

Cimil Dorin este avocat, doctor în drept, conferențiar universitar.

Începînd cu anul 1995 Dorin Cimil activează la catedra de Drept Civil, Facultatea de Drept, USM. Este titular al cursurilor ”Drept civil. Contracte speciale” și ”Calificarea raporturilor contractuale”, USM, Facultatea de Drept.

În anul 2001 a susținut teza de doctorat la Universitatea de Stat din Moscova “M.V.Lomonosov”.

Este autor a mai multor publicaţii ştiinţifice şi didactice în domeniul dreptului civil, comercial, printre care menționăm Calificarea raporturilor contractuale: Studiu monografic. Chișinău, Grafema Libris, 2013, Drept civil: Contracte speciale, Chișinău, Grafema Libris, 2014.

Este participant activ la conferinţe, seminare şi simpozioane naționale şi internaționale din domeniul dreptului şi instruirii universitare.

Pînă la fondarea BAA”Parteneriat Academic pentru Justiție” a fost avocat în BAA “Facultatea de drept” (1996-2014).

Este specializat în domeniul comercial, bancar, transporturilor, asigurărilor.

Lucrări

Alexandru Rotari

tel: 069811126

e-mail: arotari@rambler.ru

Contact

Pentru a trimite un e-mail completați următoarele secțiuni.

Alexadru Rotari este avocat, doctor în drept, conferențiar universitar.

Și-a început cariera după absolvirea în anul 1995 a facultății de drept a Universității de Stat din Moldova, activând ca lector universitar și prodecan la Facultății de Drept a Academiei de Drept din Moldova, dar și ca lector universitar, inițial la catedra de Drept penal, apoi, la Catedra de Drept internațional și dreptul relațiilor economice extern a Universității de Stat din Moldova, fiind, în ambele instituții, titular al cursului de drept al comerțului internațional și drept privat roman.

În anul 2001 finalizează cu succes studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moscova “ M.V. Lomonosov”. (Federația rusă), obținând titlul de doctor în drept la specialitatea 12.00.03 (drept privat).

În afara activității didactice și științifice, Alexadru Rotari are și o bogată experință practică în domeniul dreptului, activînd din 1996 în calitate de avocat, iar în perioada 2004-2014 deținând funcția de judecător la Judecătoria Economică de Circumscripție.

Din octombrie 2014, după demisia onorabilă din funcția de judecător, este cofondator și membru al Biroului Asociat de Avocați ”Parteneriat Academic pentru Justiție”.

Este autor al mai multor lucrări științifice și practice, apărute în publicațiile de specialitate naționale și internaționale, inclusiv: ,,Переговоры по заключаемым договорам.,, Монография, Москва 2002, ,,Dreptul comerțului internațional (note de curs),, Chișinău 1998, coautorat, manual - A. Băieșu, O. Alexa, ,,Comentariul CC al RM,, - Secțiunea a 9-a ,,vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca complex patrimonial unic,, Chișinău 2005, Drept civil, vol. III, contracte, coautorat, manual - Gh. Chibac, A. Băieșu, O. Efrim, Chișinău 2005, ,,Правовое регулирование создания и деятельности акционерных обществ в Республике Молдова", Научные труды Русской Академии Юридических Наук, Москва 2006, etc.

Lucrări

© BAA ”Parteneriat Academic pentru Justiție”

creat de Mihălache N.